Opowiadania

Opowiadania Karola Olgierda Borchardta
W swojej spuściźnie literackiej zostawił 5 tytułów: Znaczy Kapitan (1961), Krążownik spod Somosierry (1963), Szaman Morski (1986) i wydane pośmiertnie: Pod czerwoną różą (1991) oraz Kolebkę nawigatorów podzieloną przez wydawcę na dwa tomy – I. Znaczy równik na rumbie (1992) II. Potem potem (1992). W całości zbiór opowiadań Kolebka nawigatorów został wydany po raz pierwszy w 1997 r.